Tour tàu biển

DU THUYỀN 5* SUN PRINCESS - ĐÀI LOAN - NHẬT BẢN 5N5Đ


 • Khởi hành:
  14/7, 21/7, 28/7, 4/8, 11/8, 18/8, 25/8, 1/9, 8/9, 15/9, 22/9
 • VIETNAM AIRLINES
 • Trải nghiệm đẳng cấp 5* trên du thuyền SUN PRINCESS du lịch hai nước Đài Loan và Nhật Bản

Giá từ 23.890.000Đ

iconĐẶT TOUR

DU THUYỀN 5* SUN PRINCESS - ĐÀI LOAN - NHẬT BẢN 5N5Đ


 • Khởi hành:
  14/7, 21/7, 28/7, 4/8, 11/8, 18/8, 25/8, 1/9, 8/9, 15/9, 22/9
 • VIETNAM AIRLINES
 • Trải nghiệm đẳng cấp 5* trên du thuyền SUN PRINCESS du lịch hai nước Đài Loan và Nhật Bản

Giá từ 23.890.000Đ

iconĐẶT TOUR

DU THUYỀN 5* SUN PRINCESS - ĐÀI LOAN - NHẬT BẢN 5N5Đ


 • Khởi hành:
  14/7, 21/7, 28/7, 4/8, 11/8, 18/8, 25/8, 1/9, 8/9, 15/9, 22/9
 • VIETNAM AIRLINES
 • Trải nghiệm đẳng cấp 5* trên du thuyền SUN PRINCESS du lịch hai nước Đài Loan và Nhật Bản

Giá từ 23.890.000Đ

iconĐẶT TOUR

Trải nghiệm đẳng cấp 5* trên du thuyền MAJESTIC PRINCESS cùng hành trình đến đảo Okinawa ở Nhật Bản

DU THUYỀN 5* MAJESTIC PRINCESS - ĐÀI LOAN - NHẬT BẢN - 5N5Đ


 • Khởi hành:
  21/4, 28/4, 19/5, 16/6, 30/6
 • VIETNAM AIRLINES
 • Trải nghiệm đẳng cấp 5* trên du thuyền MAJESTIC PRINCESS du lịch hai nước Đài Loan và Nhật Bản

Giá từ 24.890.000Đ

iconĐẶT TOUR

Trải nghiệm đẳng cấp 5* trên du thuyền MAJESTIC PRINCESS cùng hành trình đến đảo Okinawa ở Nhật Bản

DU THUYỀN 5* MAJESTIC PRINCESS - ĐÀI LOAN - NHẬT BẢN - 5N5Đ


 • Khởi hành:
  21/4, 28/4, 19/5, 16/6, 30/6
 • VIETNAM AIRLINES
 • Trải nghiệm đẳng cấp 5* trên du thuyền MAJESTIC PRINCESS du lịch hai nước Đài Loan và Nhật Bản

Giá từ 24.890.000Đ

iconĐẶT TOUR

Trải nghiệm đẳng cấp 5* trên du thuyền MAJESTIC PRINCESS cùng hành trình đến đảo Okinawa ở Nhật Bản

DU THUYỀN 5* MAJESTIC PRINCESS - ĐÀI LOAN - NHẬT BẢN - 5N5Đ


 • Khởi hành:
  21/4, 28/4, 19/5, 16/6, 30/6
 • VIETNAM AIRLINES
 • Trải nghiệm đẳng cấp 5* trên du thuyền MAJESTIC PRINCESS du lịch hai nước Đài Loan và Nhật Bản

Giá từ 24.890.000Đ

iconĐẶT TOUR

DU THUYỀN SINGAPORE-MALAYSIA-THÁI LAN


 • Khởi hành:
  07/05 - 5 ngày 5 đêm
 • Vietnam Airlines

Giá từ 22.900.000Đ

iconĐẶT TOUR

DU THUYỀN SINGAPORE-MALAYSIA-THÁI LAN


 • Khởi hành:
  07/05 - 5 ngày 5 đêm
 • Vietnam Airlines

Giá từ 22.900.000Đ

iconĐẶT TOUR

DU THUYỀN SINGAPORE-MALAYSIA-THÁI LAN


 • Khởi hành:
  07/05 - 5 ngày 5 đêm
 • Vietnam Airlines

Giá từ 22.900.000Đ

iconĐẶT TOUR

DU THUYỀN SINGAPORE-MALAYSIA-THÁI LAN


 • Khởi hành:
  07/05 - 5 ngày 5 đêm
 • Vietnam Airlines

Giá từ 22.900.000Đ

iconĐẶT TOUR

Gọi HOTLINE